SELAMAT DATANG KE LAMAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMAN,KOTA TINGGI,JOHOR

MAKLUMAT ASAS


Visi 
Menjadikan SMK Seri Aman, Kota Tinggi sekolah lestari pada tahun 2012

Misi
Membudayakan pendidikan alam sekitar melalui proses pendidikan oleh tenaga pengajar yang berketrampilan, inovatif, prasarana sekolah yang kondusif, ceria berinformasi serta melalui gerak kerja bersepadu warga dan komuniti setempat.

MATLAMAT SEKOLAH LESTARI
Membudayakan pendidikan alam sekitar dengan menerapkan nilai murni alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, ko-kurikulum dan penghijauan secara berterusan di SMK Seri Aman, Kota Tinggi untuk mencapai tahap Sekolah Lestari – Anugerah Alam Sekitar
pada tahun 2012

OBJEKTIF SEKOLAH LESTARI
  • Memupuk nilai murni alam sekitar pada kalangan warga sekolah,
  •  Meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar,
  •   Menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan,
  •  Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan alam sekitar,
  •   Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang mempraktikkan amalan hidup lestari

SLOGAN SEKOLAH LESTARI SMK SERI AMAN, KOTA TINGGI

IKRAR ALAM SEKITAR

BAHAWA KAMI
WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMAN
BERIKRAR

AKAN SENTIASA BERUSAHA
DENGAN PENUH DEDIKASI DAN BERTANGGUNGJAWAB
UNTUK MENGEKALKAN KUALITI ALAM SEKITAR
DENGAN MENGHINDARI
PERBUATAN-PERBUATAN YANG MEROSAKKAN
ATAU MENCEMARKAN ALAM SEKITAR
KAMI JUGA AKAN
BERTINDAK DAN MENGAMBIL BAHAGIAN
MENJAGA ALAM SEKITAR
YANG KITA KONGSI BERSAMA INI
SEMOGA TUHAN MEMBERKATI USAHA INI
AGAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMAN
DAN NEGARA MALAYSIA
SENTIASA BERSIH, INDAH, DISAYANGI SERTA DIHORMATI.