SELAMAT DATANG KE LAMAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMAN,KOTA TINGGI,JOHOR

PENGURUSAN


JAWATANKUASA KHUSUS SEKOLAH LESTARI
PERINGKAT SMK SERI AMAN (2011)

Pengerusi                    : En. Afandi bin Ngadiman
Timbalan Pengerusi    :  En. Harun bin Danuri
Naib Pengerusi 1         : En. Eedy bin Ahmad
Naib Pengerusi 2         : Pn. Juriah binti Jaafar
Naib Pengerusi 3         : Tn. Hj. Mohd Roslim bin Ali
Penyelaras                  : Pn. Hartimah binti Pandi
Setiausaha                  : En. Yosri bin Ngadiman
Penolong Setiausaha  : Cik Siti Norasidah binti Harun
Bendahari                   : Cik Romilah bintiSalleh

Jawatankuasa Pelaporan   : Azlina binti Ajis
                                           : Adibah Othman
                                           : En. Faizal bin Othman

Jawatankuasa Pengurusan  : En. Yosri bin Ngadiman
Jawatankuasa Kurikulum      : Pn. Norzilawati binti Sakiman
Jawatankuasa Kokurikulum  : En. Shamsul bin Jamil
Jawatankuasa Penghijauan  : Tn. Hj. Minhad bin Kasmadi

 JAWATANKUASA KHUSUS SEKOLAH LESTARI
PERINGKAT SMK SERI AMAN

( PINDAAN  : MULAI 1 JANUARI 2012)

 Pengerusi                      : En. Afandi bin Ngadiman
 Timbalan Pengerusi        : En. Mohd Subari bin Sarbini
 Naib Pengerusi 1            : En. Eedy bin Ahmad
 Naib Pengerusi 2            : Pn. Juriah binti Jaafar
 Naib Pengerusi 3            : En. Mohd Sharif bin Samin
 Penyelaras                     : Pn. Hartimah binti Pandi
 Setiausaha                     : Pn. Nor Azimah binti Ibrahim
 Penolong Setiausaha       : Cik Siti Norasidah binti Harun
 Bendahari                      : Cik Romilah binti Salleh

Jawatankuasa Pelaporan         : Azlina binti Ajis
                                           : Adibah Othman
                                           : En. Faizal bin Othman
Jawatankuasa Pengurusan      : En. Yosri bin Ngadiman
Jawatankuasa Kurikulum        : Pn. Norzilawati binti Sakiman
Jawatankuasa Kokurikulum    : En. Shamsul bin Jamil
Jawatankuasa Penghijauan      : Tn. Hj. Minhad bin Kasmadi


JAWATANKUASA KERJA MENGIKUT PROGRAM

JAWATANKUASA PENGURUSAN
PROGRAM
PEGAWAI
CATATAN
1.     Misi
Yosri

1.1  Wujudkan visi dan misi pendidikan alam sekitar berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara

2.     Organisasi
Norazimah

2.1  Menubuhkan Jawatankuasa Sekolah Lestari
2.2  Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun
2.3  Sistem fail
·     Pengurusan dan minit mesyuarat
·     Program

3.   Strategi dan Pelan Tindakan Pelaksanaan

o  Perancangan program dan aktiviti

3.1  Penganjuran program kefahaman dan kesedaran

3.2  Menyebarkan mesej alam sekitar

a)  dalam perhimpunan
Hartimah
b)  papan kenyataan sekolah
Siti Norasidah
c)  sudut maklumat alam sekitar di bilik darjah
Guru tingkatan
d) Mewujudkan dan memantapkan koleksi bahan bacaan, rujukan dan multimedia alam sekitar di pusat sumber sekolah
PSS - Haniza
3.3  Mengadakan dan mengimplementasikan peraturan sekolah yang berkaitan dengan alam sekitar
HEM
Pn. Juriah
3.4  Memberikan pengiktirafan kepada individu atau kumpulan yang menyumbang dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan program pendidikan alam sekitar
Hartimah
3.5  Menjadikan pendidikan alam sekitar sebahagian daripada perancangan kurikulum dan ko kurikulum tahunan sekolah
En. Eedy
En. Sharif
3.6  Menyediakan laporan panitia untuk memastikan guru panitia melaksanakan pendidikan alam sekitar merentasi kurikulum menggunakan format yang disediakanKetua-ketua Panitia
4.     Pembentukan Jaringan bersama pihak berkepentingan


4.1  Memberikan pendedahan mengenai nilai-nilai alam sekitar kepada ahli PIBG.
Norazimah
4.2  Mewujudkan kerjasama di antara pihak sekolah dengan Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Sekolah dan Pusat Pembangunan Ko Kurikulum Kementerian Pelajaran dan lain-lain agensi untuk melaksanakan program-program pendidikan alam sekitar


Kaunselor
4.3  Menganjurkan dan melaksanakan aktiviti penyebaran dan pendedahan maklumat serta nilai-nilai alam sekitar kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesedaran alam sekitar
Zarina
5.   Bajet


5.1  Sumber dan penjanaan kewangan
·     memperuntukan kewangan yang mencukupi dari tabung PIBG untuk membiayai program pendidikan alam sekitar
Suhaila
Lizawati

5.2  penyediaan belanjawan

5.3  pelaporan kewangan
Romilah
6        Pemantauan
  • Membentuk JK Pemantauan
  • menyediakan instrumen pemantauan
  • mengedar kepada pemantau
  • menganalisa, merekod & melapor
Yosri
Rujuk buku panduan penilaian sekolah lestari
7        Percetakan
Rosaini & Marhanina

  1. Strategi dan Pelan Tindakan SLAAS
  2. Pembentukan Jaringan
  3. Projek sudut lestari di dalam kelas dan bilik-bilik khas
  4. Laporan Pusat Sumber Alam Sekitar